FINSAga koos edasi

Kuidas vabaneda raamatupidamisega kaasnevast personali- ja ajakulust? Kuidas leida areneva ettevõttega edasi liikumiseks vahendeid? Kui palju on ideede realiseerimiseks raha vaja? Millal raha vaja on? Millist ja kui pikka raha vaja on? Millal ja kuidas rahastamist korraldada?

Kõigis neis küsimustes on FINSA`l sügav kompetents ja pikk kogemus. Oskame Sulle nõu anda, mida kajastada tuluna, mida investeeringuna; millistes lõigetes infot sul on vaja raha tõstmisel jpm.

Teenused

PÕHIRAAMATUPIDAMINE

Ostu- ja müügiarvete
(digitaalne) haldus

Pangakannete haldus

Palga ja puhkuse arvestus

Maksuarvestus

Põhivara arvestus

Majandusaasta aruande
koostamine

RAAMATUPIDAMINE +

Raamatupidamis-põhimõtted ja juhendid

Kontoplaani kohendamine

Kapitaliseerimine

Konsolideerimine

Tulude/kulude periodiseerimine

Provisjonide ja reservide haldus

Statistika aruanded

Auditi tugi

Inventuurid

IGAPÄEVAJURIIDIKA

Töölepingute ja juhatuse liikmete lepingute koostamine

Üldkoosolekute otsuste ja protokollide vormistamine

Osakapitali muutuste vormistamine

JUHTIMISARVESTUS

Tulude/kulude grupeeringud

Projektiarvestus

Segmendiarvestus

Juhtimismõõdikute väljatöötamine

Raportite loomine

Eelarvestamine

Rahavoogude juhtimine

Motivatsiooniskeemid

RAHA KAASAMINE

Finantseerimisplaanide hindamine ja koostamine

Pikaajaliste finantsprognooside tegemine

Laenutaotluste ettevalmistus ja vormistus

Abi toetuste taotlemisel (EAS, Kredex, MESS jms.)

Finantseerijatega suhtluse korraldamine

Broneeri tasuta veebipõhine konsultatsioon, mille käigus saad väärtusliku ülevaate oma ettevõtte raamatupidamise ja finantskorralduse olukorrast ning võimalikest vigadest