Finsa logo
Finsa logo

Auditi piirmäärad - kas probleem on lahenemas?

21. apr. 2024

Raamatupidamiskohuslaste auditeerimis- või ülevaatuskohustuse piirmäärasid pole 2016. aastast muudetud. Ajale (ja inflatsioonile) jalgu jäänud piirmäärad on pannud aina rohkematele firmadele auditi- või ülevaatuskohustuse, mis omakorda on tekitanud audiitorite defitsiidi ja nende teenuste kallinemise. Võib-olla on ka Sinu ettevõttel juba kohustus tekkinud või tekkimas.

Olukorrale lubab leevendust tuua juulis 2024 jõustuma planeeritud seadusemuudatus, mis on hetkel kooskõlastamisel ja peaks varsti Riigikokku jõudma. Kui palju uus seadus piirmäärade probleemile leevendust toob, on hetkel veel ebaselge: eelnõus soovitakse aruandeaasta näitajate piirmäärasid tõsta kohati 50%, aga peamiselt 25%.

Ettepanekud piirmäärade suurendamiseks

Seda tõusu peab kaubandus-tööstuskoda aga inflatsiooni suurust arvestades liiga madalaks. Koda kirjutas rahandusministeeriumile ka oma ettepaneku (https://www.koda.ee/et/uudised/aastaaruande-kohustusliku-auditi-ja-ulevaatuse-seniseid-piirmaarasid-tuleb-tosta-poole), milles soovitati ettevõtjate säästmiseks piirmäärasid tõsta läbivalt 50%.

Allpool on ülevaade hetkel kehtivatest reeglitest, rahandusministeeriumi algatatud eelnõust ning ka kaubandus-tööstuskoja ettepanekust. See, millise variandiga ettevõtted arvestama peavad, selgub loodetavasti suve jooksul.

Leevendus juba käesolevast majanduaastast

Igaljuhul on peaaegu kindel, et uue seaduse piirmäärad annavad leevendust juba käesoleva, 2024. aasta 1. jaanuaril alanud majandusaasta puhul.

Küll aga on käimas hetkel aktiivne 2023. aasta auditeerimise periood ja üllataval kombel tuleb ikka viimase hetke avastajaid, et nad on praegu kehtivatest piirmääradest läbi jooksnud ja vajavad meilt kiirabi teenust, et oma raamatupidamine vastavusse viia ja audiitor leida.

Ühelt poolt ei ole Finsal selle vastu midagi, kui üha enam ettevõtteid on ülevaatuse / auditikohuslased ja vajavad seetõttu meie kvaliteetset raamatupidamisteenust ning tuge auditiprotsessis. Samas näeme audiitorite põuda, audiitortegevuse kvaliteedi langust ning ettevõtjate niigi suurt halduskoormust - seetõttu toetame kaubandus-tööstuskoja ettepanekuid korraga suuremaks muutuseks piirmäärades.

Ülevaade auditikohustuse piirmäärade muutumisest

Hetkel kehtivad reeglidRahandusministeeriumi eelnõuKaubandus-tööstuskoja ettepanek eelnõu muutmiseks
Kui on täidetud 2/3 järgnevast tingimusest:Kui on täidetud 2/3 järgnevast tingimusest:Kui on täidetud 2/3 järgnevast tingimusest:
müügitulu 4 MLN EUR;müügitulu 6 000 000 eurot;-
varad 2 000 000 eurot;varad 3 000 000 eurot;-
töötajate arv 50 inimest.töötajate arv 50 inimest (ei muudeta)-
Või kui üks näitaja ületab järgnevaid piire:Või kui üks näitaja ületab järgnevaid piire:Või kui üks näitaja ületab järgnevaid piire:
müügitulu 12 000 000 eurot;müügitulu 15 000 000 eurot;müügitulu 18 000 000 eurot;
varad 6 000 000 eurot;varad 7 500 000 eurot;varad 9 000 000 eurot;
töötajate arv 180 inimest.töötajate arv 180 inimest (ei muudeta).-

Ülevaade ülevaatuskohustuse piirmäärade muutumisest

Hetkel kehtivad reeglidRahandusministeeriumi eelnõuKaubandus-tööstuskoja ettepanek eelnõu muutmiseks
Kui on täidetud 2/3 järgnevast tingimusest:Kui on täidetud 2/3 järgnevast tingimusest:Kui on täidetud 2/3 järgnevast tingimusest:
müügitulu 1 600 000 eurot;müügitulu 2 000 000 eurot;müügitulu 2 400 000 eurot;
varad 800 000 eurot;varad 1 000 000 eurot;varad 1 200 000 eurot;
töötajate arv 24 inimest.töötajate arv 24 inimest (ei muudeta)-
Või kui üks näitaja ületab järgnevaid piire:Või kui üks näitaja ületab järgnevaid piire:Või kui üks näitaja ületab järgnevaid piire:
müügitulu 4 800 000 eurot;müügitulu 6 000 000 eurot;müügitulu 7 200 000 eurot;
varad 2 400 000 eurot;varad 3 000 000 eurot;varad 3 600 000 eurot;
töötajate arv 72 inimest.töötajate arv 72 inimest (ei muudeta).-

Seaduseelnõu arengul saab silma peal hoida siin: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/b18b9f20-5d12-48bc-8867-438ce40b3033

Allikad:

https://www.audiitorkogu.ee/est/audit_calc

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122012010?leiaKehtiv#jg7

https://majandus.postimees.ee/7986127/kaubandus-toostuskoda-soovitab-tosta-kohustusliku-auditi-piirmaarasid

https://www.koda.ee/sites/default/files/content-type/content/2024-03/19 03 24 Arvamus raamatupidamise seaduse%2C audiitortegevuse seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta_0.pdf

Veel postitusi

crossmenuarrow-down