28. okt. 2021


Ettevõtluses tuleb iga aasta kokku võtta majandusaasta aruandega. Kuigi selle peab esitama äriregistrile alles pärast jaanipäeva, on just praegu õige aeg korraks teema peale mõelda.


Millal aruanne koostada?


Paljud ettevõtjad soovivad aruande esitada viimasel hetkel, et näiteks konkurentidele mitte liiga vara infot jagada. Samas on olukordi, kus aruannet võib vaja olla ka juba varem:

  • kui plaanida uue aasta esimeses pooles pangast laenu taotleda / pikendada / refinantseerida, siis pank tahab näha kinnitatud aastaaruannet;
  • kui on vaja taotleda erinevaid toetusi, laene või garantiisid (nt KredEx, EAS vms), ka siis võib kinnitatud aruanne vajalik olla;
  • kui on plaanis kapitali tõsta – ka siis ei pääse üldjuhul aruande esitamisest enne tehingut.

Kui raamatupidamine on korras ja ettevõtte finantsarvestus vastab heale tavale, siis on aastaaruande koostamine kiire ja lihtne. Finsa meeskonnas oleme me väga seda usku, et ei ole vahet aasta ja kuu lõpetamisel – igal bilansipäeval peab aruandlus kajastama õigesti ja õiglaselt finantsseisundit. See tähendab nõuete ja kohustuste adekvaatset kajastamist, vajadusel reservide ja provisjonide moodustamist, tulude ja kulude periodiseerimist jne.


Miks on vaja plaani NÜÜD JA KOHE?


Kui jätta aruande koostamine viimasele hetkele, siis pahatihti tähendab see tulekahju kustutamist. Võib juhtuda, et ettevalmistatud aruanne ei vasta nõuetele.

  • Ootamatult selgub, et on tekkinud konsolideerimise kohustus ja/või vajadus. Regulaarse konsolideerimise plussidest ja regulatiivsetest nõuetest loe lähemalt SIIT.
  • Viimasel hetkel selgub, et on tekkinud auditeerimise või ülevaatuse kohustus.

Alljärgnev tabel annab ülevaate, millal tuleb teha audit, millal ülevaatus

Viimasel hetkel audiitorit otsida on närvesööv ning ka kallis lahendus, sest nad teevad oma kevadisi tööplaane juba praegu.


Mõelda tuleb ka sellele, kas ja mida ettevõtte arvepidamises ja protseduurides muuta, et audit läbida puhaste paberitega. Näiteks võib audiitorit vaja olla kaasata juba aastalõpu inventuuri, et tal oleks võimalik aruanne kinnitada. Kas muud protseduurid ja kontrollid on piisavad? Kas oleks vaja üle vaadata tulude ja kulude periodiseerimine? Kas nõuete osas peaks tegema allahindlusi? Kas investeeringute kajastamine on optimaalne või peaks läbi mõtlema kapitaliseerimise poliitika?

Mõtle ette
NB! Tegelikult on praegu tagumine aeg mõelda ka juba lausa 2022. aasta aruande peale. Aruande auditeerimine tähendab ka algsaldode kontrollimist – st 2022. aasta aruande oluline osa on ka 31.12.2021 seisuga numbrite üle vaatamine.  Ettevõtte raamatupidamispõhimõtted ja -loogikad, kontrollmehhanismid jne, mis on kooskõlas hea tava ja seadustega, peavad MÄRKUSTETA auditi jaoks olema olemas juba selle majandusaasta lõpetamisel.

Helista ja arutame läbi – kas oled aasta lõpetamiseks valmis ja kuidas me sind aidata saame.

26. okt. 2021

Väga paljud ettevõtjad koondavad oma erinevad ärid – kas siis tegevusvaldkonna, osanike ringi või muus mõttes erinevad – eraldiseisvatesse ettevõtetesse. Need ettevõtted võivad moodustada konsolideerimisgrupi (ema- ja tütarettevõtted) või olla täiesti eraldiseisvad. 

Eraldiseisvate ettevõtete finantstulemustest annab ülevaate konsolideeritud aruandlus, kus grupi ettevõtete finantsaruandlus on kokku pandud ühte aruandesse. 

Konsolideeritud aruanne vs aruanne

Konsolideeritud aruande vajadus kerkib päevakorrale just siis, kui on palju omavahelisi arveldusi (koostöö, allhange, vms). Me ju tegelikult tahame teada, palju on klientidele tooteid müüdud ja palju selleks kulusid tegime, kuid tavapärases kasumiaruandes on sees ka omavahelised tehingud. Samuti tahame teada, palju kliendid meile võlgu on ja palju meie tarnijatele maksma peame, kuid tavapärases bilansis on sees ka omavahelised arveldused. See kõik muudab tegeliku (tervik)pildi raskemini hoomatavaks.

Konsolideeritud aruannetes eemaldatakse omavahelised tulud, kulud, nõuded ja kohustused ning aruanne näitab kogu grupi ettevõtete finantstulemusi ja -seisu kolmandate osapoolte suhtes. Samuti tuuakse välja vähemusosalused.

Miks teha konsolideeritud aruannet?

Juhtimisotsuste kvaliteedi tagamiseks peaks konsolideeritud aruanne olema juhi igakuine tööriist. Muuhulgas on see vajalik välise finantseerimise, nt pangalaenu saamiseks. Ka pank vaatab ettevõtte finantsseisu eelkõige kolmandate osapoolte suhtes.

Kes peavad esitama konsolideeritud aruande?

Seadus näeb ette konsolideerimise kohustuse aastaaruandes sel juhul, kui ettevõtted on omavahel seotud ema-tütar suhtega ning kui on täidetud vähemalt kaks tingimust kolmest: müügitulu >4 miljonit, varade  maht >2 miljonit, töötajate arv >50 inimest.

Finsa soovitab koostada konsolideeritud aruandeid iga kuu ning ka siis, kui see seadus seda  (veel) ei nõua.

10. aug. 2021

Üldiselt nõus! Küll aga võib asjatundmatus ja pealiskaudsus raamatupidamises viia olulise väärtuse vähenemise ja tuleviku väljavaadete blokeerimiseni.

(more…)

12. märts 2021

Wow wow wow – Palju, palju, õnne PRIIT KALLAS ja terve Iglude tiim – EY aasta ettevõtja 2021!

(more…)

15. jaan. 2021

Hull 2020. aasta on jäänud seljataha, aeg on teha väike kokkuvõte. Kuidas iganes eelmist aastat kokku võtta,

(more…)

11. dets. 2020

Koroonakriis on paljud ettevõtted viinud rahaliselt äärmiselt keerulisse seisu. Võtmesõna on likviidsus.

(more…)

20. apr. 2020

Oleme Finsa tiimiga paari viimase nädala jooksul suhelnud kümnete ettevõtjatega ja aidanud neid kriisiabi meetmetest arusaamisel

(more…)

8. apr. 2020

Selge motivatsiooni, vastutuse ja otsusmehhanismide olemasolu toob juhtimisse uue kvaliteedi.

(more…)

8. apr. 2020

Sisseostetud raamatupidamisteenust saab tihti iseloomustada ingliskeelse väljendiga „garbage in → garbage out”.

(more…)

8. apr. 2020

Juhtimisarvestus peab lähtuma kliendi unikaalsetest vajadustest. Samas ei ole enamasti vaja leiutada jalgratast:

(more…)