Broneeri tasuta raamatupidamise konsultatsioon

Pädevate juhtimisotsuste tegemiseks on kriitiline, et raamatupidamine oleks igal ajahetkel korrektne. Hoolimata sellest, kas raamatupidaja on palgal või on teenus sisse ostetud, pole juhtidel üldiselt endal aega ja pädevust, et hinnata oma ettevõtte raamatupidamise kvaliteeti ja korrektsust.

Sageli puudub juhtidel reaalne ülevaade, mis ettevõtte finantsides toimub ning usaldatakse pimesi raamatupidajat, lootes, et kõike tehakse korrektselt.

Kas minu raamatupidamise korraldus on jätkusuutlik, kontrolli all ja efektiivne? Kas raamatupidaja tunneb tänapäevaseid töövahendeid ja arvestuspõhimõtteid? Kas tulud ja kulud on periodiseeritud õigesse perioodi, kas arenduskulud on kapitaliseeritud? Lühidalt, kas ettevõtte kasum ja seeläbi omakapital on õigesti arvestatud? Kas ettevõtte finantsaruannete kvaliteet võimaldab pangast laenu, fondidest toetust või investorilt finantseeringut saada?
 

Küsi neutraalset hinnangut

Oleme FINSAsse koondanud nii raamatupidamise kui finantsjuhtimise parima know-how, seega teame, kuidas raamatupidamist teha nii, et see oleks igati korrektne, aga samas oleks kasulik sisend juhile otsuste tegemiseks ja ei pidurdaks ettevõtte kasvu. 

Igal nädalal analüüsib FINSA asutaja ja juht Piret Kübbar tasuta ühe ettevõtte raamatupidamist ja finantskorraldust, võttes aluseks ettevõtte finantsaruanded. 20-minutilise veebipõhise kõne käigus saate väärtusliku ülevaate:

 

  • Millest räägivad teie ettevõtte bilanss, kasumiaruanne (ja rahavood) 
  • Kas teie raamatupidamise korraldus on kaasaegne
  • Kas raamatupidamine võimaldab toetada juhtimisotsuste tegemist
  • Kas paistab murettekitavaid asjaolusid, midagi mida tasuks tõhustada või üle vaadata