Finsa logo
Finsa logo

Strateegiline juhtimine

Kas aktsionärid, juhtkond ja töötajad teavad, kuhu ettevõte liigub, milline on pikaajaline plaan ja väljavaated? Mis on olulised ärilised väljakutsed, võimalused ja riskid? Kas ikka teeme seda, mida tegema peaksime? Kas peaksime midagi veel tegema? Kui palju on meie ettevõte väärt?

Kui palju on igapäevatöö kõrvalt aega ja võimet nende küsimuste üle mõelda? Kas oleme nende küsimuste osas ühel lainel?

Saavutamaks selgust ja ühte meelt tuleviku strateegia osas, on oluline kaasata erinevaid osapooli. Strateegia ei ole paigalseisev dokument, vaid lähtekoht igapäevaste tegevuste elluviimisel, prioritiseerimisel, vahendite allokeerimisel jne.

Näide strateegilise juhtimise alastest teenustest

Ettevõtte positsiooni hindamine (konkurentsipositsioon, toote elutsükli analüüsid, jms)
Võrreldavate ettevõtete analüüsid
Strateegiaprotsessi juhtimine (omanikud, finantseerijad, juhtkond, töötajad)
Stsenaariumianalüüsid
Äriplaani, sh finantsplaanide koostamine
Võimalused äriühendusteks – ostu- ja ühinemisvõimalused vertikaalselt või horisontaalselt
Finantseerimisplaani koostamine, finantseerimise korraldamine
Ettevõtte müügi planeerimine

Veel postitusi

crossmenuarrow-down